FRANKRIJK

Voltooiing van de oeververdediging en herinrichting van de wachtplaats stroomafwaarts van de sluis van Quesnoy-sur-Deûle

Na de eerste werkzaamheden stroomopwaarts van de sluis zijn de in maart 2022 begonnen werkzaamheden voor de inrichting van de wachtruimte stroomafwaarts van de sluis van Quesnoy-sur-Deûle (Noord-Frankrijk) zojuist afgerond. Zij bereiden de verlenging van de sluis voor en de voltooiing van de baggerwerkzaamheden om de Deûle te verdiepen, als onderdeel van het project voor de ontwikkeling van de Seine-Scheldeverbinding.

Deze werkzaamheden stroomafwaarts van de sluis, die een investering van bijna 4 miljoen euro vertegenwoordigen, bestonden vooral uit het versterken van de oevers, op de rechteroever door 300m aan steenbestorting en op de linkeroever, over dezelfde lengte, door een damwandenrij onder water met steenbestorting.

Sinds september 2022 zijn de nieuwe voorzieningen voor gebruikers operationeel. Voor de sluis beschikken de gebruikers nu over twee opstelplaatsen, elk 300 m lang, uitgerust met nieuwe afmeervoorzieningen, loswallen en looppaden die toegang geven tot het jaagpad.

Alle werkzaamheden, stroomopwaarts en stroomafwaarts van de sluis van Quesnoy-sur-Deûle, uitgevoerd door Voies Navigables de France met steun van de regio Hauts-de-France en Europa (in het kader van het financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen), vertegenwoordigden een totale investering van bijna 6 miljoen euro.

Fotocredit : VNF