Wettelijke vermeldingen

Wettelijke bepalingen

Welkom op de website www.seine-scheldt.eu (hierna “de Website”).
Deze Website wordt gratis ter beschikking gesteld (met uitzondering van de kosten voor de verbinding met de website) zodat u hem persoonlijk maar niet commercieel kunt gebruiken.
De inhoud van deze pagina kan veranderen: wij raden u dan ook aan om deze pagina met regelmaat te raadplegen.

Deze Website is eigendom van het EESV Seine-Schelde, Europees Economisch Samenwerkingsverband, op 12 april 2010 ingeschreven in het ondernemingsregister van Arras onder het nummer Arras 521 692 814.
De zetel van het EESV bevindt zich te Rue Ludovic Boutleux 175 – CS30820 – 62408 Béthune Cedex Telefoonnummer: 03-21-63-24-24
Uitgever – Hoofdredacteur: Olivier Matrat, beheerder van het EESV Seine-Schelde
Webhost:
Voies navigables de France – Rue Ludovic Boutleux 175 – CS 30820 – 62400 BETHUNE

Informatiemeldingen

Verantwoordelijkheid

Als u de website bezoekt en/of gebruikt, erkent u, als bezoeker, dat u kennis hebt genomen van de onderstaande informatie.
U verbindt zich ertoe om u te houden aan alle wetten en reglementen die van toepassing zijn, en om de Website uitsluitend voor wettelijke doeleinden te gebruiken; de Website voor andere doeleinden gebruiken of hem vervalsen, met name voor doeleinden die in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden, is niet toegestaan.

Intellectuele-eigendomsrecht

De gebruiker verbindt zich ertoe om de Website van de uitgever niet te gebruiken voor de onderstaande doeleinden; doet hij dat toch, dan wordt hij mogelijk burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk gesteld:
Volgens om het even welk procedé (e-mail of andere) inhoud doorgeven met programma’s, codes, virussen enz. die bedoeld zijn om de functies van de Website van de uitgever zo niet te vernietigen dan toch te beperken.
Volgens om het even welk procedé in de door de Website van de uitgever voorgestelde interactieve diensten illegale of schadelijke inhoud doorgeven, met name foto’s of berichten die smadelijk, beledigend, lasterlijk, geringschattend, vernederend, racistisch, xenofoob, seksistisch, pornografisch, dreigend van aard zijn of die zouden kunnen aanzetten tot haat en pesterijen en die in strijd zouden zijn met het recht op het respect voor het privéleven of geen verband houden met de aangeboden thema’s.
Volgens om het even welk procedé inhoud en met name foto’s doorgeven die in strijd zijn met de regels voor intellectuele en/of industriële eigendom, de rechten van elke persoon, enz.

Persoonlijke gegevens

De Website kan persoonlijke verbindingsgegevens verzamelen om onderzoek te verrichten en statistieken en bezoekersgegevens te analyseren en dit, onder de voorwaarden vermeld in § Cookies.
Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het EESV SEINE-SCHELDE en zijn leden, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking, en worden gebruikt voor het administratieve beheer.
U kunt uw recht op toegang, verzet en rechtzetting doen gelden door u te wenden tot:

· Per post
EESV SEINE-SCHELDE
Rue Ludovic Boutleux 175
62408 Béthune
Tel.: 33 (0)3 21 63 24 24

· Via e-mail
dpd@vnf.fr

Hyperlinks

Via de links die op de Website staan, kan de lezer terechtkomen op de websites van de leden en partners van het EESV Seine-Schelde, informatiewebsites.
Het EESV Seine-Schelde is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die de lezer naar deze Website brengen.
De uitgever van de Website van het EESV Seine-Schelde kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks die werden aangebracht en naar externe websites leiden, met name waar het gaat over de inhoud daarvan.

Copyrights

Homepagina:

 • Industrie langs de Ringvaart van Gent@De Vlaamse Waterweg
 • Vervoer van zware pakken@Damien Lachas

Het Seine Schelde netwerk : 

 • Kanaal Seine-Noord-Europa – Brug over de RD40

Onze impact:

 • Laden van graangewassen en lossen van containers in Frankrijk @VNF/Alexandra Lebon
 • Foto cirkel: multimodaal platform Delta 3 Dourges@LDCT
 • Foto punt 2 : Menen-barrage@De Vlaamse Waterweg

Ons project:

 • Sluis van Don, plaatsen van deuren stroomopwaarts@VNF/Alexandra Lebon-Didier Gauducheau
 • Harelbeke@DVW

In de kijker:

 • Toespraak van de Franse President©AP/SCSNE
 • Rondetafelgesprek tijdens Riverdating 2019@VNF/Didier Gauducheau
 • Luchtfoto van de nieuwe brug van Doornik@SMC Systems