De impact van het Seine-Schelde-netwerk in kerncijfers

De impact van Seine-Schelde Op het europese waterwegennet

De impact van Seine-Schelde Op transport en economische groei

De ambitie van Seine-Schelde Voor het klimaat en het milieu

EEN GEACTUALISEERDE SOCIO-ECONOMISCHE BALANS

De socio-economische studie van het Seine-Schelde-netwerk werd in 2021 in opdracht van het EESV Seine-Schelde bijgewerkt door experten van de VNF, in samenwerking met SPWDe Vlaamse Waterweg nv en SCSNE. Deze toekomstgerichte evaluatie van de cijfers van twee toekomstscenario’s (tijdshorizonten 2035 en 2070) is de eerste die de hele Seine-Schelde-perimeter bestrijkt en rekening houdt met alle programma’s die in het kader van de ontwikkeling van het netwerk zijn opgestart. Alle gepresenteerde resultaten werden goedgekeurd door een internationaal wetenschappelijk comité bestaande uit Franse, Belgische en Canadese academici gespecialiseerd in transporteconomie.

5 KEER MINDER UITSTOOT

In verhouding tot de hoeveelheid vervoerde goederen (de doortocht van een modern binnenschip met laadvermogen van 5.000 ton komt overeen met die van 250 vrachtwagens), stoot de binnenvaart 5 keer minder CO2 uit dan wegtransport: de milieu-impact is dus zeer concurrerend.

Réseau Seine-Escaut