FRANKRIJK

De werken aan de verlenging van de sluis van Quesnoy-sur-Deule vorderen

Het project voor de verlenging van de sluis van Quesnoy-sur-Deûle, gelegen op de as Deûle-Leie, maakt deel uit van het Europese riviernetwerk Seine-Schelde. De sluis is essentieel voor het ontvangen van grote binnenvaartschepen op een belangrijke economische route voor vrachtvervoer.

Het doel van het project, uitgevoerd door Voies navigables de France (lid van het EESV Seine-Schelde), is om de sluis met 34 meter te verlengen. Terwijl de sluizen in de regio Nord-Pas de Calais allemaal 144,6 meter lang zijn, is de sluis van Quesnoy-sur-Deûle slechts 110 meter lang. Het doel is dus om dit knelpunt op de Deûle weg te nemen. De Deûle is de belangrijkste waterweg voor binnenvaartverkeer in de regio Nord-Pas-de-Calais. Daarnaast moet het project de verkeerstoename opvangen die wordt verwacht bij de realisatie van het Seine-Schelde-netwerk en het toekomstige Kanaal Seine-Noord-Europa. Volgens Olivier Matrat, waarnemend regionaal directeur van VNF voor Nord-Pas-de-Calais en manager van het EESV Seine-Schelde, “zou het verkeer op de Deûle tegen 2040 kunnen verdubbelen tot 12 miljoen ton ».

Na de werkzaamheden in 2021 en 2022 voor de verbetering van de wachtruimte voor de sluis, zijn in augustus 2023 de werkzaamheden voor de verlenging van de sluiskolk begonnen. Die zullen 3 jaar duren. In de eerste fase, die momenteel aan de gang is, worden er stroomopwaarts en stroomafwaarts damwanden en dijken aangebracht om de sluis te verlengen. Vanaf september 2024 worden er een vispassage op de rechteroever en een aalpassage op de linkeroever aangelegd, zodat vissoorten veilig de Deûle op kunnen migreren. Het project heeft ook tot doel om de watervoorraden te optimaliseren: door de installatie van een pompstation en het behoud van de tussendeur (de huidige stroomafwaartse deur) zal er minder water nodig zijn om de schepen te laten passeren. Tot slot wordt de sluis gemoderniseerd en voorbereid op bediening op afstand door de gebouwen en het controlecentrum op te knappen.

Eind 2025 zal de verlengde sluis en alle bijbehorende infrastructuur in gebruik worden genomen.

Het project kost in totaal 43 miljoen euro. Ze worden gefinancierd door VNF, de Europese Unie (in het kader van de programma’s Connecting Europe Facility 1 en 2), het Agentschap voor de financiering van de vervoersinfrastructuur (AFIT) en de regio Hauts de France (in het kader van het planologische overheidscontract CPER).

Foto kredit@VNF