EEN NETWERK MET EEN GEFASEERD VERLOOP

De realisatie van het Seine-Schelde-netwerk is voorzien in een uitvoeringsbesluit:

 • Dat op 27 juni 2019 door de Europese Commissie werd aangenomen.
 • Dat de wederzijdse verbintenissen van de betrokken actoren, de doelstellingen en een tijdschema bevat.

Download het uitvoeringsbesluit

HET STAPPENPLAN

Het handhavingsbesluit voorziet in :

 • De verbetering van de navigatieomstandigheden op de bovenloop van de Seine, van Nogent tot Parijs, tegen december 2030;
 • de modernisering en verbetering van de navigatieomstandigheden op de benedenloop van de Seine, van Suresnes tot Le Havre, tegen december 2027;
 • wijziging van de breedte van de waterwegen om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken en verbetering van de navigatieomstandigheden op de Oise, van Conflans Sainte-Honorine tot Compiègne (waaronder het project MAGEO), tegen december 2028;
 • de aanleg en ingebruikname van het Kanaal Seine-Noord Europa, van Compiègne tot Auchenbeul-au-Bac, tegen december 2028;
 • de wijziging van de breedte van de waterwegen om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken en de scheepvaart te verbeteren op de as Duinkerke-Schelde, tegen december 2027;
 • de heropening en opwaardering van het Kanaal Pommerœul-Condé om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken, tegen december 2022;
 • de opwaardering van de ‘Waalse ruggengraat’, van Pommerœul naar Namen, om tegen december 2028 de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken;
 • de opwaardering van de waterwegen en de aanpassing van de structuren (sluizen, bruggen) op de Boven-Schelde, in Vlaanderen en Wallonië, tegen 2030;
 • de opwaardering van de Leie, in Vlaanderen, Wallonië en in Frankrijk, om de doorvaart van schepen met drie lagen containers die mogelijk te maken tegen december 2027;
 • de modernisering van de Vlaamse trajecten van de binnenwateren die in verbinding staan met de Seine-Schelde, tegen december 2022.

INNOVATIEVE PROJECTEN

Het uitvoeringsbesluit voorziet ook in algemene werken over het gehele netwerk:

De ontwikkeling tegen uiterlijk eind 2022 van een strategisch kader ter bevordering van de volledige ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, dat geleidelijk moet worden uitgevoerd tegen eind 2030.

De uitvoering, tegen eind 2028, van geïntegreerde en efficiënte grensoverschrijdende beheersdiensten voor verkeer en vervoer (met inbegrip van River Information Services, RIS), en de ontwikkeling van multimodale logistieke overslagcentra.