FRANKRIJK

Kanaal Seine-Nord Europe: het openbaar milieuonderzoek is gestart

Het openbaar milieuonderzoek voor de sectoren 2, 3 en 4 van het toekomstige kanaal Seine-Nord Europe, gelegen tussen Passel (Oise) en Aubencheul-au-Bac (Nord), is op 4 maart geopend en zal tot 2 april lopen. Het betreft een verplichte stap in de beoordelingsprocedure van de milieuvergunningsaanvraag, geleid door de Franse staat, die moet plaatsvinden voor de start van de werken.

Copyright : ©SCSNE

Tijdens deze onderzoeksfase worden alle direct betrokken bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om zich te informeren en hun mening te geven over de effecten van het project en de geplande ecologische maatregelen om het water, het aquatische milieu, beschermde planten- en diersoorten en bestaande habitats te beschermen. Alle door de Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE, lid van het EESV Seine-Schelde) geplande maatregelen om de effecten van het kanaal te vermijden, te verminderen en te compenseren, zijn beschikbaar in het aanvraagdossier voor de milieuvergunning.

Er zijn verschillende manieren om de informatie te verkrijgen en opmerkingen te formuleren:

-inzage van het dossier en register op het gemeentehuis of online op Registre Numérique CANAL SEINE-NORD EUROPE – ENQUETE ENVIRONNEMENTALE SUR LA SECTION DE PASSEL A AUBENCHEUL-AU-BAC (registre-numerique.fr)

-Openbare bijeenkomsten van de onderzoekscommissarissen in gemeentehuizen (in de departementen Oise, Somme, Nord en Pas-de-Calais);

– de mogelijkheid om de onderzoekscommissie rechtstreeks aan te schrijven:

Aan het einde van de periode van het openbaar onderzoek zal de onderzoekscommissie, een onafhankelijk orgaan bestaande uit 7 leden benoemd door de administratieve rechtbank van Amiens, alle ontvangen bijdragen bestuderen, een verslag opstellen en haar advies uitbrengen (ongunstig of gunstig, eventueel vergezeld van aanbevelingen of voorbehouden).

Op basis van dit onderzoeksrapport zal de overheid, indien nodig, een milieuvergunningsbesluit uitvaardigen, waarin een aantal eisen voor de werf worden vastgelegd en waardoor SCSNE kan starten met de werkzaamheden aan deze sectoren van het toekomstige kanaal Seine-Nord-Europe, de ontbrekende schakel in het netwerk Seine-Schelde.

Ga voor meer informatie naar https://www.canal-seine-nord-europe.fr/