SEINE-SCHELDE, HEEFT DE AMBITIE OM

  • In het hart van Europa een nieuw multimodaal en grensoverschrijdend vervoersnetwerk te realiseren. Dat coherent, fijnmazig, compleet, toegankelijk, modern, veilig, duurzaam en efficiënt is, en dat de modal shift naar meer vervoer via het water zal versnellen.
  • Bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de Europese Unie door het begeleiden van de grote veranderingen die zich in de lidstaten voltrekken: de mobiliteit van de toekomst, economische groei en ecologische transitie.

Seine-Schelde is een netwerk van 1.100 km aan waterwegen met groot profiel, en verbindt :

SEINE-SCHELDE ZAL IN 2030 OPERATIONEEL ZIJN DANKZIJ :

  • Een uitgebreid werkprogramma in Frankrijk en België voor het herstel, de uitbreiding en de modernisering van de bestaande waterwegen die zullen worden aangesloten op het Kanaal Seine-Noord Europa.
  • De aanleg van een nieuwe waterweginfrastructuur, het Kanaal Seine-Noord Europa, dat het Seinebekken zal verbinden met het Scheldebekken en met andere grote Europese bekkens (Maas, Rijn).

40 MILJOEN BETROKKEN EUROPEANEN

Het Seine-Schelde-netwerk zal een gebied bevloeien dat verschillende metropolen omvat, waar 40 miljoen mensen wonen en werken, en zal een nieuwe toegangspoort tot Europa openen voor goederen- en pleziervaart.

EEN BELANGRIJKE UITDAGING: DE MODAL SHIFT NAAR DE WATERWEGEN VERSNELLEN

In het begin van de jaren 2000 heeft het besef van de impact van het vervoer over land en door de lucht op het klimaat en de planeet (CO2voetafdruk, geluidshinder, congestie, onveiligheid, enz.) de Europese gebieden ertoe aangezet de waterwegen opnieuw centraal te stellen in hun samenwerkingsdynamiek.
De uitdaging bestond erin, in de context van een toename van de handel en het verkeer, de modal shift naar het vervoer over de binnenwateren te vergroten. Het Seine-Schelde-netwerk moet deze uitdaging aangaan.
Het is de hoeksteen van de Noordzee-Middellandse Zeecorridor, een van de negen multimodale corridors die de ontwikkeling van een centraal trans-Europees multimodaal vervoersnetwerk tegen 2030 mogelijk moeten maken.