Een netwerk dat duurzame waarde creëert

SEINE-SCHELDE IS EEN MULTIMODAAL TRANSPORTNETWERK VOOR ZOWEL

La mobilité du futur

DE MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST

Seine-Schelde is het grootste waterwegennetwerk van Europa en zal de transportcapaciteit in de gebieden die het doorkruist verdubbelen, en de modal shift naar de waterwegen versnellen. Het zal een efficiënt en duurzaam antwoord bieden op de behoeften van het goederenvervoer op Europees grondgebied.

DE ECONOMISCHE GROEI

Seine-Schelde zal de logistieke en industriële activiteit langs haar 1.100 km bevaarbare waterwegen stimuleren en voor een hogere performantie zorgen van de ondernemingen die gebruik maken van vervoer over de binnenwateren. Meer in het algemeen zal het de voorwaarden scheppen voor de totstandkoming van een ecosysteem langs het netwerk, waardoor de gebieden tal van mogelijkheden krijgen om welvaart en duurzame werkgelegenheid te creëren.

La croissance économique

La transition écologique

DE ECOLOGISCHE TRANSITIE

Seine-Schelde zal zorgen voor miljoenen minder zware vrachtwagens op de weg, ten voordele van waterwegen, de vervoerswijze met de laagste uitstoot broeikasgassen. Op die manier zal het netwerk bijdragen tot het verminderen van de uitstoot van transport en tot het welslagen van de Europese Green Deal. Het netwerk heeft ook een duurzame visie op waterbeheer, m.b.v. milieudoelstellingen.

EEN INNOVATIEVERSNELLER VOOR DE WATERWEGEN

Seine-Schelde is uitzonderlijk in zijn omvang en ambities, en is nu al een versneller van innovatie voor de waterwegen. Het netwerk stimuleert de opkomst van nieuwe manieren om de binnenvaartinfrastructuur te bouwen, uit te rusten, te ontwikkelen, te beheren en te onderhouden. Ook wordt nagedacht over de wijze waarop het aanbod van diensten aan de gebruikers kan worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

DE BINNENVAART WORDT GROENER

De behoefte aan een energietransitie die ook binnen de binnenvaartsector leeft zal de positieve impact van het netwerk op de uitstoot van broeikasgassen versterken door het gebruik van schone vlootmotoren en hernieuwbare energie uit te breiden.