EESV

Conferentie van belanghebbenden van de Alliantie Seine-Schelde in Parijs

Op 14 mei hield de Seine-Schelde Alliantie haar Algemene Vergadering en Stakeholderconferentie in Parijs, aan boord van een schip dat was aangemeerd op de Seine.

De Alliantie Seine-Schelde is een vereniging van lokale en regionale overheden, socio-professionele organisaties, consulaire kamers en persoonlijkheden die betrokken zijn bij de aanleg van de Europese binnenvaartverbinding Seine-Schelde. Ze wordt voorgezeten door Philippe Marini, burgemeester van Compiègne.

Bij deze gelegenheid wilde de vereniging het woord geven aan de eigenaars van het netwerk Seine-Schelde. Gilles Ryckebusch, regiodirecteur Nord-Pas de Calais van VNF en beheerder van het EESV Seine-Schelde, en Jérôme Dezobry, voorzitter van de raad van bestuur van SCSNE, stelden de laatste vorderingen van de studies en werkzaamheden aan het Europese netwerk voor grote diepgang in Frankrijk en België voor.

Jérôme Dezobry onderstreepte het succes van het openbaar onderzoek voorafgaand aan de milieuvergunning voor de werken aan secties 2 tot 6 van het kanaal Seine-Nord-Europe, tussen Passel en Aubencheul-au-Bac. Het positieve advies van de onderzoekscommissaris op 2 mei 2024 is een belangrijke stap op weg naar de milieuvergunning die deze zomer wordt verwacht. De werkzaamheden aan de Oise vorderen, met de herbedijking van de rivier en de bouw van 4 bruggen.

Gilles Ryckebusch herinnerde aan de recente vooruitgang in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië, met name de heraanleg van de Pont des Trous in Doornik, de renovatie van 4 secundaire sluizen op de Seine stroomopwaarts en de ingebruikname van het kanaal Condé-Pommeroeul.

Dankzij de steun van de Alliantie Seine-Schelde, de Europese Unie, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, de Franse Regering, de regio’s Hauts-de-France, Normandië, Ile-de-France en Grand-Est en de lokale overheden gaat het Seine-Schelde-netwerk vooruit en wordt het elke dag meer werkelijkheid!