FRANKRIJK

Kanaal Seine-Nord Europe : positief advies na openbaar milieuonderzoek

Het openbaar milieuonderzoek naar de sectoren 2, 3 en 4 van het toekomstige Kanaal Seine-Nord Europe, gelegen tussen Passel (Oise) en Aubencheul-au-Bac (Nord), vond plaats van 4 maart tot 2 april 2024 in 76 gemeenten in de departementen Oise, Somme, Nord en Pas-de-Calais. Meer dan 700 suggesties en opmerkingen van ongeveer 600 respondenten (particulieren, lokale overheden, socio-economische actoren, verenigingen) werden online, per post en op gemeentehuizen verzameld.

In het licht van de inbreng van het publiek en de informatie die de Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) in haar mandaat heeft verstrekt, heeft de onderzoekscommissie begin mei een gunstig advies uitgebracht over de aanvraag voor een milieuvergunning voor de sectoren 2, 3 en 4 van het Kanaal Seine-Nord-Europe, onder voorbehoud van vijf voorwaarden en acht aanbevelingen, waarmee rekening moet worden gehouden in het verdere verloop van het project.

Op basis van dit verslag van het openbaar onderzoek zal, indien nodig, in de komende maanden een interdepartementaal milieuvergunningsbesluit worden gepubliceerd. Hierin zullen de eisen voor de werf worden opgenomen en zal SCSNE kunnen beginnen met de werkzaamheden aan het kanaal tussen Passel en Aubencheul-au-Bac.

Dit gunstige advies is dus een nieuwe stap op weg naar de voltooiing van het project voor het Kanaal Seine-Nord Europe, de ontbrekende schakel in het Europese binnenvaartnetwerk Seine-Schelde.

Copyright : ©SCSNE

Ga voor meer informatie naar : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/