SEINE-SCHELDE, HET RESULTAAT VAN EEN INTERNATIONALE SAMENWERKING

Het EESV Seine-Schelde begeleidt de realisatie van het netwerk: 

  • Dit Europees economisch samenwerkingsverband is een internationaal partnerschapsorgaan dat op 26 maart 2010 werd opgericht.
  • Het verenigt 4 actoren van de waterweg in Frankrijk en België: Voies navigables de France, De Vlaamse Waterweg nv en de Service Public de Wallonie (beheerders van de waterwegen in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië) – en ook de Société du Canal Seine-Nord-Europe, belast met de aanleg van het Kanaal Seine-Noord Europa.
  • Het heeft een bestuursorgaan, de Intergouvernementele Commissie Seine-Schelde (CIG), tussen Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië, in overeenstemming met een interministeriële verklaring uit 2007, geformaliseerd in 2009. Tot de delegaties behoren de ministeries van Transport, Europese Zaken en Ambassades, het Ministerie van Economie en Financiën, evenals de EESV-manager Gilles Ryckebusch (VNF) en de directeuren van de leden van de EESV Seine-Schelde: Cécile Avezard voor Voies navigables de France (VNF), Chris Danckaerts voor De Vlaamse Waterweg nv (DVW), Etienne Willame voor Le Service Public de Wallonie (SPW) en Jérôme Dezobry voor Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE).
  • Dit orgaan is verantwoordelijk voor de coördinatie van de financiering en de uitvoering van het netwerk, in nauwe samenwerking met een groot aantal partners.

VNF, BEHEERDER VAN HET EESV

Het Franse VNF staat sinds 2010 in voor het beheer van het EESV Seine-Schelde.

EEN DYNAMISCH PARTNERSCHAP

Het EESV Seine-Schelde werkt op een kwalitatief hoogstaande manier samen op basis van dialoog, overleg en hoge normen. De frequentie van de gesprekken tussen de leden en de reeds jarenlange samenwerking, leiden binnen de groep tot een echte teamspirit. Het stelt het EESV Seine-Schelde in staat toezicht te houden op de totstandbrenging van het netwerk, overeenkomstig het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie.