FRANKRIJK

Kanaal Seine-Nord Europe: werken voor de sluis van Montmacq Cambronne-lès-Ribécourt toegewezen

De Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE), lid van het EESV Seine-Schelde, heeft op 22 december 2023 het eerste van drie percelen van het contract voor werken voor de sluis Montmacq-Cambronne-lès-Ribécourt (Oise) gegund. Een consortium van acht bedrijven, waarvan er vier gevestigd zijn in de regio Hauts-de-France, kreeg de opdracht toegewezen.

Dit eerste perceel omvat de grondwerken, de inbedrijfstelling van de hydromechanische uitrusting, de bouw van de civiele werken, de levering en installatie van de uitrusting, evenals de nodige studies en de fabricage. Deze werken starten in de eerste helft van 2024.

Zoals bij alle projecten van het kanaal heeft SCSNE in het contract opgenomen dat de bevoorrading van de werf via water en spoor dient te gebeuren. Deze twee complementaire modaliteiten voor massatransport zullen de ecologische voetafdruk van de werf aanzienlijk verkleinen: bijna 37.000 ton materiaal zal niet over de weg worden vervoerd en voor ongeveer 100.000 ton betongranulaat is de af te leggen afstand minder dan 100 kilometer.

Na voltooiing zal de sluis met een lengte van 195 meter lang en een breedte van 12,50 meters schepen van klasse Vb en duwstellen tot 185 meter lang en 11,40 meter breed kunnen ontvangen. Die kunnen tot 4.400 ton goederen vervoeren of het equivalent van 220 vrachtwagens. De sluis is daarmee in overeenstemming met de breedte van de bestaande stroomafwaartse sluizen op de bevaarbare Oise. In de sluis kunnen de schepen een hoogteverschil van 6,41 meter overbruggen. Het pompsysteem, dat zal worden gebruikt om de sluis te bedienen en het kanaal van water te voorzien, zal ook helpen om uitzonderlijke overstromingen van de Oise tegen te gaan, door het water dat wordt opgevangen in de verschillende delen van het kanaal tijdelijk op te slaan.

De werken aan de sluis, die naar verwachting € 96 miljoen exclusief BTW zullen kosten, worden voor 50% gefinancierd door de Europese Commissie, als onderdeel van de financiële overeenkomst Seine-Schelde 2.2 in het kader van het Connecting Europe Facility (CEF). Ze krijgen ook financiële steun van de Franse regering, de regio’s Hauts-de-France en Ile-de-France en de departementen Nord, Oise, Pas-de-Calais en Somme.

De bouw van deze sluis betekent een nieuwe fase in de aanleg van het Kanaal Seine-Nord Europe en de voltooiing van het Europese rivierennetwerk Seine-Schelde.

Copyright: ©Ateliers 2/3/4/