SEINE-SCHELDE, EEN NETWERK DAT DE KRACHTEN BUNDELT

Seine-Schelde is een netwerk opgezet in samenwerking met alle actoren die betrokken zijn bij de totstandkoming ervan :

  • Beleidsmakers en medefinanciers op Frans (de Franse regering, de regio’s Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandië en Grand Est), Vlaams, Waals en Europees niveau
  • Lokale besturen, burgers en organisaties van de doorkruiste gebieden (regio’s, departementen, provincies, gemeenten en intercommunales)
  • Beheerders van rivier-, spoorweg- en wegeninfrastructuur
  • Zee– en binnenhavens die op het netwerk zijn aangesloten
  • Transport– en logistieke sector
  • De bedrijven in talrijke economische sectoren (de toekomstige gebruikers van het Seine-Schelde-netwerk)

EEN NETWERK DAT BRUGGEN BOUWT

Seine-Schelde is het resultaat van een partnerschap en een gezamenlijke aanpak en creëert niet alleen rivierverbindingen tussen gebieden, maar versterkt ook de banden tussen alle betrokken actoren, en de sociale cohesie.

EEN NETWERK DAT ALLE BEDRIJVEN AANBELANGT

Onder de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van het Seine-Schelde-netwerk, bevinden zich bedrijven die reeds gebruik maken van de waterweg, ongeacht hun omvang of de sector waarin ze actief zijn.
Sommige zijn historisch verbonden met het vervoer over de binnenwateren (zoals bouwbedrijven, chemische bedrijven, metallurgische bedrijven en voedingsmiddelenbedrijven).
Andere ontwikkelen opkomende activiteiten rond de waterwegen, zoals stadsdistributie over binnenwateren en de circulaire economie.
Bovendien is het Seine-Schelde-netwerk van belang voor alle ondernemingen die te kampen hebben met congestie op de wegen, aangezien het hen een geloofwaardig en duurzaam alternatief biedt voor vrachtwagenvervoer.