FRANKRIJK

Sluis in Denain gerenoveerd

Een nieuw project dat essentieel is voor de uitbreiding van het Seine-Schelde netwerk is zojuist voltooid in Denain (departement Nord): na 19 maanden van intense activiteit zijn de werkzaamheden om de sluis betrouwbaarder te maken, de aangrenzende dam te moderniseren en een palingladder aan te leggen, die in maart 2021 van start zijn gegaan, voltooid.

De sluis van Denain (144,60 m lang en 12 m breed), op de gekanaliseerde Schelde, werd in 1973 in gebruik genomen en is een belangrijke waterweg in het netwerk op groot gabarit. Het laat de doorvaart toe van boten geladen met maximaal 3.000 ton (klasse Va schepen) en de doorvaart van meer dan 10.000 boten en een verkeer van bijna 5 miljoen ton goederen per jaar. De sluis vertoonde echter structurele problemen en een deel van de uitrustingen was verouderd.

Daarom werden door Voies navigables de France, lid van het EESV Seine-Schelde, belangrijke werkzaamheden uitgevoerd om het serviceniveau te garanderen en het hydraulische beheer te moderniseren. De sluis werd grondig gerenoveerd: herstel van de techniek van de sluiskolk, vervanging van de beneden- en tussendeuren, stabilisatie van het grondwerk en restauratie van de bedieningsgebouwen. Ook de aangrenzende dam werd gerenoveerd en bij de oude in onbruik geraakte sluis werd een palingpassage aangelegd om de ecologische continuïteit te herstellen, overeenkomstig de Europese verplichtingen.

Fotocredit : Sluis van Denain@INGEO