FRANKRIJK

Kanaal Seine-Noord-Europa: lot 1 van het TOARC-contract voor sector 1 is gepubliceerd!

Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) heeft het TOARC-contract (Grondwerken, kunstwerken en communicatienetwerken) gepubliceerd voor perceel 1 van de werken in sector 1 (tussen Compiègne en Passel) van het toekomstige Kanaal Seine-Noord-Europa.

Dit contract omvat alle werken en diensten die nodig zijn voor de bouw van de boven- en benedenloop en de bijbehorende kunstwerken voor sector 1. Perceel 1 omvat de grondwerken en de oeververdediging voor de bovenloop en de benedenloop, de twee voorbaaien (met inbegrip van twee wachtplaatsen) en de geleidekaden voor de sluis, de achterkades van Ribécourt-Dreslincourt en Pimprez, de herafdichting van de Oise (Muids, Pimprez), enz.

Het Kanaal Seine-Noord-Europa zal tegen 2030 de centrale schakel zijn (107 km) in het netwerk Seine-Schelde, dat de bekkens van de Seine en de Schelde met elkaar verbindt. Bedrijven kunnen zich tot 28 augustus 17.00 uur inschrijven: https://www.canal-seine-nord-europe.fr/marches-publics

Deze werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Franse regering, de regionale en lokale overheden, de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie, die op 21 juni een 4e subsidie heeft toegekend aan projecten voor het grensoverschrijdende netwerk Seine-Schelde: 506 miljoen euro voor de periode 2023-2027, waarvan 405 miljoen euro bestemd is voor de financiering van de werkzaamheden aan sector 1 van het Kanaal Seine-Noord-Europa.

CanalSeineNordEurope

Copyright: © SCSNE-ACBarbier