FRANKRIJK

De bouw van de Poses-stuwdam gaat door tot 2025

Deze in de jaren 1880 gebouwde stuwdam in de Eure (Normandië) is de grootste in de Seine. Het 210 meter lange bouwwerk (300 meter van oever tot oever, inclusief de twee sluizen die de doorgang van 8.000 boten per jaar mogelijk maken) zorgt ervoor dat stroomopwaarts, over een afstand van 40 km, een regelmatig waterpeil wordt gehandhaafd tot aan de stuwdam van Port-Mort. Het voorziet ook in andere behoeften, zoals drinkwater, koeling van industriële installaties, irrigatie en grondwaterondersteuning.

Sinds 2020 ondergaat deze stuwdam een ingrijpende renovatie, zowel van de bouwkundige constructie als van de uitrusting, om zo de duurzaamheid ervan te garanderen en de betrouwbaarheid van de werking te verhogen. Dit is essentieel is voor zowel de scheepvaart op de benedenloop van de Seine als het milieu-ecosysteem van de rivier en haar oevers.

Deze operatie, met een totale kost van 39,2 miljoen euro (studies en werken), staat onder bouwheerschap van Voies Navigables de France (VNF), partner van het EESV Seine-Escaut. Het wordt medegefinancierd door Europa (40%) in het kader van het project Seine-Schelde, de Franse staat/VNF (33%) en de regio Normandië (27%).

In de zomer van 2020 is begonnen met baggerwerkzaamheden om de rivierbedding direct stroomafwaarts van de stuwdam schoon te maken, gevolgd door steenbestorting met roze kalksteenblokken met een gewicht tot 7 ton. VNF wil ook de funderingen van de constructie versterken en de volledige loopbrug vervangen die de uitrusting ondersteunt die nodig is om de dam te bedienen en te onderhouden. Deze 210 meter lange brug, gebouwd in één stuk op drie niveaus, wordt geleidelijk vervangen door een reeks metalen elementen van 30 meter lang. Het derde deel van de brug wordt medio september 2022 geïnstalleerd. Ten slotte zullen de werkzaamheden worden voltooid met de vervanging van de automatische beheers- en controlesystemen van de dam, die worden gebruikt om de werking ervan te regelen.

De voltooiing van de Poses-stuwdam is gepland voor oktober 2025. De operatie zal vijf jaar duren, van april tot oktober, aangezien de werkzaamheden op de Seine om veiligheidsredenen niet kunnen worden uitgevoerd tijdens hoogwaterperiodes.