FRANKRIJK

Croissy-sur-Seine: werkzaamheden ter versterking van de dijk begonnen

De dijk van Croissy, die het Île des impressionnistes in Chatou en het Île de la Grenouillière in Croissy-sur-Seine met elkaar verbindt, is een aarden hydraulisch bouwwerk uit de tijd van Lodewijk XIV. De dijk zorgt voor een waterverschil van 3,2 meter tussen de twee armen van de Seine en maakt deel uit van een systeem van dammen (Bougival en Chatou) die belangrijk zijn voor de scheepvaart en het watergebruik (uitrusting, waterinlaten en -uitlaten, stabiliteit van de kades). Deze wordt beheerd door Voies navigables de France (VNF), lid van het EESV Seine Schelde.

De dijk die door de tijd en de rivier versleten is, heeft zijn historische breedte verloren en werd in 2007 versterkt aan de kant van de Marly-arm. Na een grote overstroming in 2016, hebben zich grote instortingen voorgedaan en is de toestand van de dijk aan de tak Rivière Neuve verslechterd waardoor men het risico loopt op doorbraken tijdens de overstromings- en ebfase van de Seine, die een golfslag en het verlies van 3 meter waterhoogte over 30 kilometer zouden veroorzaken.

De operatie bestaat er dus in de gehele zijde van de dijk op de tak Rivière Neuve te versterken met stortsteen om de stabiliteit van de structuur op lange termijn te waarborgen. Het project was onderworpen aan een milieuvergunning en dankzij de openbare enquête, die in de vier steden langs de rivier werd gehouden, kon VNF het project verbeteren om de bomen bovenaan de oever zoveel mogelijk te behouden.

De eerste kapwerkzaamheden aan de dam zijn in maart 2023 voltooid, onder toezicht van een boomdeskundige. De benedenstroomse helft van de dam wordt dit jaar, van eind mei tot begin december, versterkt d.m.v. grondwerken en het aanbrengen van golfbrekers. De werkzaamheden aan het bovenstroomse deel zullen in 2024 plaatsvinden, na een nieuwe fase van bomenkap. Een ecoloog zal de verschillende fasen van de werkzaamheden begeleiden om het behoud van beschermde soorten te waarborgen.

De kosten van de werkzaamheden bedragen meer dan 10 miljoen euro, waarvan 4,7 miljoen euro wordt medegefinancierd door de Europese Commissie (in het kader van het Connecting Europe Facility – CEF) en de regio Ile-de-France.