WALLONIË

Riviertransport en Seine-Schelde in de kijker in Wallonië!

Op 7 juni 2023 organiseerde de Service public de Wallonie (SPW), lid van het EESV Seine-Schelde, zijn traditionele dag van de binnenvaart en intermodaliteit in Bergen (Waals Gewest, België). Meer dan 200 mensen uit België en Frankrijk namen deel aan dit belangrijke Europese evenement voor de binnenvaart.

De academische ochtendsessie, geleid door Pascal Moens, directeur van Goederenvervoer en Intermodaliteit, bood de gelegenheid om de balans op te maken van de grote vooruitgang die wordt geboekt in rivierprojecten in Wallonië, en in het bijzonder van de operaties die worden uitgevoerd in het kader van het Seine-Schelde-netwerk.

Sébastien Lannoy (waarnemend inspecteur-generaal, SPW) en Manuel Philippe (Voies navigables de France) begonnen met een update over de heropening van het kanaal Pommeroeul-Condé. Dit grensoverschrijdende kanaal, dat in 1992 werd gesloten vanwege verzanding, is nu ingrijpend uitgebaggerd (1 miljoen kubieke meter sediment). Het project, uitgevoerd door SPW en VNF en gefinancierd door de Europese Unie, het Waalse Gewest en de Hauts de France Regio, was een technische uitdaging, maar ook een milieu-uitdaging, met ecologische compensatiemaatregelen en het creëren van speciale gebieden voor soorten zoals bevers. Bij de heropening in de herfst van 2023 zullen de gebruikers tot een dag vaartijd kunnen besparen en hun tonnagecapaciteit kunnen verdubbelen. Aanverwante ontwikkelingen aan de oevers, dienstwegen en sedimentbeheer zullen dan tussen 2024 en 2028 worden uitgevoerd.

Dominique Simon, inspecteur-generaal bij SPW, presenteerde vervolgens de resultaten van het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor het Waalse riviernetwerk (450 km). Het afgelopen jaar was uitzonderlijk, met 5 grote Seine-Schelde projecten die voltooid of bijna voltooid zijn (doortocht van Komen op de Leie, modernisering van de doortocht van Doornik, nieuwe kaai in Manage) (heropening van het kanaal Pommeroeul-Condé, verdieping van de sluis van Auvelais). Andere werken gaan eind dit jaar van start (herstel van de bochten van het kanaal Nimy-Blaton-Péronne) en in 2024 (nieuwe sluizen in Obourg, Marchinnes, Viesville en Gosselies).

De heer Simon sprak ook over de ontwikkeling van nieuwe diensten op het netwerk Seine-Schelde in Wallonië, met name de invoering van afstandsbediening op de Samber (verlenging van de vaartijden van 6 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds tussen Namen en Mornimont vanaf 1 september 2023) en de studie naar de veerkracht van de watervoorraden.

Tegen een achtergrond van mondiale bedreigingen (oorlog in Oekraïne, inflatie, klimaatnood) en opportuniteiten (Europese Grean Deal, Seine-Schelde, Waals herstelplan, enz.) schetste Philippe Henry, vicevoorzitter en minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur van het Waals Gewest, de uitdagingen voor het vervoer over de binnenwateren en de mobiliteit van goederen, van de vermindering van vervuilende emissies tot veerkracht en havenbeleid.

 Na de traditionele overhandiging van de DTIM-prijs aan ENVISAN (Jan de Nul Groep), een bedrijf dat gespecialiseerd is in de sanering van vervuilde sites en het transport en de recyclage van mineraal afval, kregen de deelnemers aan de dag een rondleiding op de site van de Hensies-sluis op het kanaal Pommeroeul-Condé, waar momenteel restauratiewerken plaatsvinden die gefinancierd worden door de Europese Unie in het kader van het project Seine-Schelde. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en de sluis zal deze zomer weer in gebruik worden genomen.

Foto kredit@VNF