WALLONIË

Het EESV Seine-Schelde bezoekt Komen

Op uitnodiging van de Service public de Wallonie (SPW) hield het EEIG Seine-Schelde op 21 mei zijn maandelijkse vergadering in de gemeente Comines-Warneton, aan de rivier de Leie, die een natuurlijke grens vormt tussen België en Frankrijk.

Na een welkomstwoord van de burgemeester, Alice Leeuwerck, en in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Europese agentschap CINEA, begonnen de leden van het EESV in het prachtige decor van de gemeenteraadszaal met de bespreking van de verschillende agendapunten.

Vervolgens kregen ze een presentatie van de grensoverschrijdende operatie om de Leie opnieuw te kalibreren, een symboolproject van het Seine-Schelde Netwerk dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door Service Public de Wallonie (SPW) De Vlaamse Waterweg nv en Voies navigables de France (VNF). De uitdaging is om de doorvaart van Vb-schepen (met afwisselend verkeer) te verzekeren op dit 16,5 km lange traject dat aanvankelijk beperkt was tot klasse IV-schepen. Het project wordt gefinancierd door de Franse regering, het Vlaamse en Waalse Gewest en de Europese Unie.

Aan het eind van de dag bezochten de leden enkele van de realisaties die al langs de Leie in de sector Komen zijn uitgevoerd: milieuverbeteringen (herstel van de oude takken van de Deûle en natte natuur, een vispassage, enz.), een al gekalibreerd gedeelte en een wachtplaats.