WALLONIË

Binnenvaart en intermodaliteit in de kijker in Wallonië!

Op 18 oktober 2022 organiseerde de Service Public de Wallonie (SPW), lid van het EESV Seine-Schelde, zijn traditionele dag van de binnenvaart en de intermodaliteit in Suarlée, in de buurt van Namen. Meer dan 200 personen woonden dit belangrijk evenement bij.

Etienne Willame, directeur-generaal van SPW Mobiliteit en Infrastructuur, sprak over de thema’s veerkracht en innovatie. Het SPW heeft de afgelopen twee jaar verschillende uitdagingen aangegaan, nl.:, het aanpakken van de overstromingen in juli 2021, het bijgedragen tot de terugkeer naar een normale situatie na de onderbreking van het verkeer op de Maas in april 2022 (als gevolg van een botsing van een binnenschip op de technische voetgangersbrug van Seraing) en het beheer van de droogte in de zomer van 2022 – zonder stopzetting van de scheepvaart – dankzij de niveaus van de stuwdammen, de groepering van de schepen voor de doorvaart door de sluizen en de maatregelen die al verscheidene jaren werden ingevoerd (centralisatie van het hydrologisch beheer en permanent toezicht, modernisering van de pompinstallaties, renovatie van de strategische reguleringswerken en versterking van de programma’s voor preventief onderhoud). Om de watervoorraden voor 2050 en 2100 te garanderen, is in oktober 2022 ook een studie gestart naar de bestendigheid van de waterwegen tegen klimaatverandering.

Ondanks de beperkingen vorderen de werkzaamheden, met name op het Seine-Schelde netwerk: de Leie in de doortocht van Comines is in april 2022 voltooid; in Manage wordt tegen het einde van het jaar een nieuwe kade gebouwd; in 2023 worden twee knelpunten weggewerkt in de doortocht van Doornik (ingebruikname van de Pont des Trous in april) en op de Samber (opening van de nieuwe sluis van Auvelais in de zomer), en het kanaal Pommeroeul-Condé wordt volgend jaar heropend op groot gabarit.

Nathalie Van Impe, hoofd communicatie en directeur marketing van Port of Antwerp Bruges, presenteerde vervolgens de haven Antwerp-Bruges die na de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in april jl., de 2e grootste haven van Europa is geworden (na Rotterdam). De haven is verbonden met meer dan 1.200 havens wereldwijd, biedt onderdak aan 1.400 bedrijven en genereert 144.000 directe en indirecte banen, en heeft de ambitie om het belangrijkste waterstofimportplatform in Europa te worden.

Vervolgens werd een debat gehouden over de gevolgen van de gezondheidscrisis en de oorlog in Oekraïne op het vervoer en de logistiek. Hoewel de binnenvaart tijdens de gezondheidscrisis haar veerkracht heeft getoond (met name voor het vervoer van landbouwproducten), zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de stijging van de energieprijzen en de daling van de vervoersvraag, aanzienlijk.

 

Tot slot herinnerde de Vicevoorzitter van de Waalse regering en minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur Philippe Henry aan de hernieuwde steun van de Europese Unie voor het Seine-Scheldenetwerk, met de toekenning deze zomer van een nieuwe subsidie van 276 miljoen euro in het kader van het Europees interconnectiemechanisme (EIM).

Fotocredit : SPW