WALLONIË

De IGC Seine-Schelde bezoekt Doornik op 30 maart 2023

Op 30 maart hielden de leden van de Intergouvernementele Commissie Seine-Schelde (IGC) hun driemaandelijkse vergadering in Doornik (Wallonië), tijdens een vaart op de Schelde, in aanwezigheid van Arunas Jurevicius, vertegenwoordiger van DG Move en professor Peter Balàzs, coördinator van de Noordzee-Middellandse Zee Corridor (NSMED).

De heer Christophe Van Muysen, inspecteur-generaal van de openbare dienst van Wallonië (SPW), presenteerde aan het begin van de dag de inzet, de geschiedenis en de technische aspecten van de moderniseringswerken aan de Doornikse oversteek. Op een stedelijke site die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van geklasseerde structuren, dicht bij havengebieden, bestond de uitdaging erin de Schelde aan te passen om de veilige vaart van Va-bakken (110m X 11,40m, 2.000 T) te verzekeren, met respect voor het architecturale en erfgoedkarakter van de site. Dit vereiste met name de oplossing van twee unieke punten:

-de Pont-à-Ponts, een constructie van gewapend beton, die werd afgebroken en vervolgens werd herbouwd in een dunnere metalen versie, die niet langer op palen rust op de rechteroever. Dankzij de werkzaamheden die 7 dagen per week werden uitgevoerd, hoefde het verkeer op deze belangrijke verkeersader van de stad slechts 5 weken te worden onderbroken;

– de Pont des Trous, een historisch bouwwerk uit de middeleeuwen, geklasseerd in 1991, waarvan de bogen te smal waren voor de doorvaart van boten uit de Va-klasse. Na verschillende voorstellen, een volksraadpleging met Doornikers in 2015 en workshops voor burgers, werd de brug uiteindelijk in 2019 afgebroken en vervolgens herbouwd met behoud van de oorspronkelijke stijl (in steen, met de 2 gerestaureerde torens en 3 spitsboogbogen) en met integratie van geleiderails. De nieuwe brug wordt officieel geopend op 14 april 2023.

Naast de verwijdering van deze twee unieke punten bestond het project uit de verbreding van de vaargeul om de bocht ter hoogte van de kade van Saint-Brice en de Pont-à-Ponts te wijzigen, de renovatie van 2,7 km kades op beide oevers van de Schelde en de modernisering van de nautische aanlegplaats aan de kade van Taille-Pierres, waarvan de capaciteit voor schippers werd uitgebreid.

In totaal zijn voor dit project gedurende bijna 6 jaar (2017-2023) honderden arbeiders gemobiliseerd, voor een bedrag van 55 miljoen euro, medegefinancierd door Wallonië (60%) en de Europese Unie (40%) in het kader van het Connecting Europe Facility (CEF).

Tijdens de vaart in het hart van de stad konden de leden van de IGC de resultaten van deze werkzaamheden aanschouwen, met name door onder de twee herbouwde bruggen door te varen en tijdens een stop bij de waterstop.

De middag was gewijd aan de vergadering van de IGC. De leden bespraken de voortgang van de werkzaamheden in de verschillende gebieden van het netwerk (Vlaanderen, Wallonië, Hauts-de-France, Seinebekken).