EESV

Ingebruikneming van het grensoverschrijdende kanaal Condé-Pommeroeul

Op 30 november 2023 hebben Voies navigables de France (VNF) en de Service public de Wallonie (SPW), leden van het EESV Seine-Schelde, het kanaal Condé-Pommeroeul ingehuldigd tijdens een officiële ceremonie in aanwezigheid van de Franse minister van Transport, Clément Beaune, de Waalse minister van Klimaat, Energie, Infrastructuur en Mobiliteit, Philippe Henry, de Europese coördinator voor de Noordzee-Middellandse Zee Corridor (NSMED), Péter Balàsz, en Christophe Coulon, vicevoorzitter van de regio Hauts-de-France en verantwoordelijk voor mobiliteit en transportinfrastructuur.

Dit 11 kilometer lange grensoverschrijdende kanaal, dat sinds 1992 gesloten was voor de scheepvaart vanwege gedeeltelijke verzanding, zal uitendelijk weer worden opengesteld voor de scheepvaart. Hierdoor kunnen schepen tot 3.000 ton een omweg van 30 kilometer via het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes vermijden en halve dag reistijd winnen. De heropening bevindt zich in de kern van de Europese verbinding Seine-Schelde, die het Seinebekken, de kust van Hauts-de-France, het Scheldebekken en de havens van Noordwest-Europa met elkaar zal verbinden. De realisatie getuigt ook van de goede internationale samenwerking tussen de Belgische en Franse partners in de bouw van het Seine-Schelde-netwerk.

Sinds 2016 hebben Voies navigables de France (VNF) en de Service public de Wallonie (SPW) belangrijke bagger- en kalibreringswerken uitgevoerd. Daarbij werd 1 miljoen m³ sediment onttrokken en 450.000 m³ aarde uitgegraven. Dit verbredings- en verdiepingswerk laat toe om schepen met een laadcapaciteit tot 3.000 ton toe te laten. Tot in de jaren ’90 was dit maar tot 1.350 ton. Deze uitbreiding is een essentieel element in de modal shift. Een schip van 3000 ton komt overeen met 150 vrachtwagens die van de weg worden gehaald.

De verbreding van het kanaal Condé-Pommeroeul maken van dit kanaal zullen bijdragen aan de toename van de transportcapaciteit van het gehele riviernetwerk in de regio Nord-Pas-de-Calais: het verwachte verkeersvolume voor 2030 bedraagt 6,5 miljoen ton met de verwachte komst van het kanaal Seine-Noord-Europa, dat wordt aangelegd door de Société du Canal Seine-Nord-Europe.

Dit omvangrijk project was ook onderworpen aan de regels voor natuurherstel: de getroffen milieumaatregelen zoals de aanleg van 34 hectare natte natuur en specifieke voorzieningen voor bevers en vleermuizen, vertegenwoordigden 15% van de totale investering.

In totaal werd 116 miljoen euro geïnvesteerd in deze operatie, die mogelijk gemaakt dankzij de grote financiële steun van alle partners: de Europese Commissie (35 miljoen euro via de financieringsfaciliteit Europese verbindingen), SPW (46,2 miljoen euro), de Franse Republiek en VNF (14 miljoen euro) en de regio Hauts-de-France (21 miljoen euro).