EESV

Het Seine-Schelde-netwerk in connectie met het Europees transport!

Het Seine-Schelde Netwerk was aanwezig op de Connecting Europe Days, het vlaggenschipevenement voor mobiliteit in Europa, dat van 2 tot 5 april in Brussel werd gehouden.

Deze dagen, georganiseerd door de Europese Commissie in samenwerking met het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, waren een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de projecten van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) die worden gefinancierd door het Europees uitvoerend agentschap voor klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA).

Voor de gelegenheid had het Seine-Schelde-netwerk een stand aangekleed met de voortgangskaart van de werkzaamheden in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië.

Na twee dagen van debatten over belangrijke onderwerpen zoals de tenuitvoerlegging van de herziene Ten-T-verordening, het koolstofarm maken van de economie en de financiering van het Europese vervoer, werden deze dagen afgesloten met de vergaderingen van de corridorfora, waaronder de eerste sessie van de nieuwe Noordzee-Rijn-Middellandse Zee-corridor (NSRM), die het resultaat is van de samenvoeging van de Noordzee-Middellandse Zee-corridor (NSMED) en de Rijn-Alpen-corridor (RHALP).

Als onderdeel van het forum bedankte Gilles Ryckebusch, de nieuwe manager van het EESV Seine-Escaut en regionaal directeur Nord-Pas de Calais bij VNF, de coördinator, professor Peter Balàzs, namens alle partners in het Seine-Schelde-netwerk en alle belanghebbenden in de NSMED-corridor, hartelijk voor zijn voortdurende steun aan Seine-Schelde. In zijn toespraak prees professor Balazs het Seine-Schelde-netwerk als een “symbolisch project” voor de corridor.

Gilles Ryckebusch nam vervolgens deel aan een rondetafelgesprek georganiseerd door Pawel Wojciechowski, de huidige coördinator van de Rijn-Alpencorridor, die door de Europese Commissie is voorgedragen om de nieuwe NSRM-corridor onder zijn hoede te nemen. De partners van het Seine-Schelde-netwerk zullen graag met hem samenwerken om ervoor te zorgen dat het grootste binnenvaartproject van Europa wordt voltooid binnen de vooropgestelde termijn in het Europese uitvoeringsbesluit.