EESV

Europa aan de zijde van het Seine-Scheldeproject: € 276 miljoen gecontracteerd

Eind juni 2022 kondigde de Europese Commissie een nieuwe toewijzing aan van € 276 miljoen aan  het Seine-Schelde project, het grootste binnenvaartproject in Europa, in het kader van de 1ste projectoproep van de Connecting Europe Facility (CEF) voor de periode 2021-2026. Het volgde op de eerste twee reeds toegekende subsidies in de periodes 2007-2013 (€ 176 miljoen) en 2014-2020 (  € 539 miljoen). Naar aanleiding van deze aankondiging werkten de partners van  het Europees Economisch Samenwerkingsverband Seine-Schelde (EESV[1]) deze zomer aan een nieuwe financieringsovereenkomst,  in nauwe samenwerking met het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu (CINEA).

De Subsidieovereenkomst is op 14 oktober 2022 ondertekend.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken is uitermate verheugd met de steun van Europa: “De focus van het investeringsbeleid in Vlaanderen voor goederenvervoer ligt op het realiseren van een modal shift van weg naar binnenvaart en spoor. We zijn dan ook verheugd dat Europa onze projecten rond binnenvaart zal ondersteunen. Samen met Wallonië en Frankrijk investeert Vlaanderen fors om een betere binnenvaartverbinding tussen het Schelde en het Seinebekken te realiseren.”

Marie-Céline Masson, bestuurder van het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) Seine-Escaut  en Directeur van de afdeling Nord Pas-de-Calais bij Voies navigables de France (VNF), bedankt CINEA en alle partners hartelijk.  “Deze nieuwe essentiële stap toont eens te meer de kracht aan van collectief werk en het belang van de uitdagingen die gepaard gaan met het uitvoeren van een grote investering (meer dan 10 miljard euro vastgelegd in de periode 2004-2030) voor de mobiliteit van goederen en mensen, voor economische ontwikkeling en voor de ecologische transitie van gebieden.”

Dankzij de modernisering en vernieuwing van bestaande kanalen en de aanleg van een nieuw kanaal van 107 km tussen het Seine- en de Scheldebekken, wordt Seine-Schelde het 1ste binnenvaartnetwerk op groot gabarit in Europa (1.100 km), geschikt voor de doorvaart van schepen met maximaal 4400 ton goederen (het equivalent van 220 vrachtwagens) op een grondgebied van 40 miljoen inwoners in Frankrijk en België. Het garandeert een nieuw, efficiënt en duurzaam multimodaal transportaanbod en zal tijdens en na de bouw meer dan 175.000 banen opleveren. Het zal een modal shift-oplossing bieden naar de waterweg, die bevorderlijk is voor het bereiken van de doelstellingen voor het koolstofvrij maken van het vervoer zoals vooropgesteld in de Europese Green Deal.

De Europese hulp zal het met name mogelijk maken om:

  • De voltooiing van studies voor waterwegverbinding Bray-Nogent op groot gabarit en de reconstructie, uitbreiding of renovatie van 13 sluizen en 6 stuwen op de Seine ;
  • Kalibratiestudies voor het kanaal Duinkerke-Valenciennes, de voltooiing van de heropening van het kanaal Condé-Pommeroeul, de modernisering van sectie 1 van de Leie en de uitbreiding van de sluis van Quesnoy-sur-Deûle op het netwerk Nord Pas-de-Calais ;
  • Studies ter voorbereiding van de opwaardering van de Waalse ruggengraat en de kalibreringswerken op het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes in Wallonië ;
  • Studies om de verbindingen met de zeehaven van Zeebrugge te verbeteren, de voortzetting van de werken  om de Leie te upgraden,  de lancering van de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie en de bouw van bruggen op het traject Seneffe-Antwerpen (kanaal Brussel-Charleroi) in Vlaanderen. Daarnaast is er ook subsidie voor diverse studies om die betere binnenvaartverbinding te realiseren (Leie-as, sluizen Bovenschelde, opwaardering Kanaal Roeselare-Leie, opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk, opwaardering Kanaal Gent-Oostende, modernisering Kanaal Brussel-Charleroi, …). De Vlaamse Waterweg nv krijgt hiervoor een subsidie van € 62,78 miljoen.

[1] Het EESV Seine-Schelde werd opgericht voor deze unieke Frans-Belgische samenwerking in maart 2010 om de uitvoering van het netwerk te coördineren, en vertegenwoordigt de 4 operatoren van het project samen, actoren van de waterweg in Frankrijk en België: Voies navigables de France, Société du Canal Seine-Nord Europe, Service public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg nv krijgt hiervoor een subsidie van € 62,78 miljoen.