EESV

De partners van het EEIG Seine-Schelde nemen een voorproefje van het kanaal Condé-Pommeroeul vóór de officiële heropening ervan.

Het kanaal Condé-Pommeroeul, dat sinds 1992 gesloten is voor de scheepvaart door massale verzanding, is een van de drie uitgangen van het bevaarbare netwerk richting België, binnen de verbinding Seine-Escaut.

Sinds 2016 voeren Voies navigables de France (VNF) en de Service public de Wallonie (SPW) grote bagger- en herijkingswerkzaamheden uit op het kanaal, waaronder de aanleg van drie locaties voor materiaalbeheer, de winning van een miljoen kubieke meter sediment en de afgraving van 450.000 kubieke meter vrije grond voor verbreding.

Door de heropening en herinrichting van dit 6 km lange stuk kanaal kunnen boten tot 3.000 ton (tegenover 1.350 ton in de jaren ’90) een halve dag varen besparen en wordt een omleiding van 30 km vermeden.

Ontwikkeling van het kanaal Condé-Pommeroeul na de herkalibratiewerkzaamheden (van onder naar boven)

Enkele maanden voor de officiële hervatting van de scheepvaart, gepland voor september 2023, nodigden VNF-directeur-generaal Thierry Guimbaud en VNF Nord Pas-de-Calais regiodirecteur en beheerder van het EESV Seine-Escaut Marie-Céline Masson de partners van het EESV op vrijdag 7 april uit om tijdens een korte vaart kennis te maken met de resultaten van de werkzaamheden die hun voltooiing naderen.

De operatie voor de heropening van het kanaal voor de scheepvaart heeft bijna 80 miljoen euro gekost (waarvan 15% bestemd is voor ecologische en landschappelijke verbeteringen) en krijgt, zoals alle projecten op het Seine-Schelde-netwerk, financiële steun van de Europese Commissie via het Connecting Europe Facility (CEF).

Thierry Guimbaud, directeur-generaal van VNF, Marie-Céline Masson, directeur van de regio Nord Pas-de-Calais van VNF en beheerder van het EESV Seine-Schelde, met vertegenwoordigers van het EESV tijdens de vaart op het kanaal Condé-Pommeroeul.