EESV

De Europese Unie kent een 4e subsidie toe aan het breedspoornetwerk Seine-Schelde

Op 21 juni 2023 stemde het CEF Comitee van de Europese Commissie voor de toewijzing van 506 miljoen euro aan nieuwe financiering om de bouw van het Seine-Schelde riviernetwerk voort te zetten. Dit besluit volgt op de indiening, in januari 2023, van de subsidieaanvraag door de partners van het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) Seine-Schelde[1] in het kader van de 2e projectoproep van CEF 2.

“Deze massale en hernieuwde steun van de Europese Unie is een erkenning van het werk dat de operatoren al hebben verricht op het netwerk Seine-Escaut en dat met de dag vooruitgaat. Deze 4e subsidie zal het mogelijk maken om in de periode 2023-2027 de voortzetting te financieren van grootschalige ontwikkelingsoperaties op het netwerk in Vlaanderen en Wallonië, en de werkzaamheden aan sector 1 (tussen Compiègne en Passel) van het Kanaal Seine-Noord-Europa, in Frankrijk”, aldus de partners van het consortium en zijn manager Marie-Céline Masson.

Sinds 2007 heeft het riviernetwerk Seine-Schelde aanzienlijke financiële steun gekregen van de Europese Unie. Via het Connecting Europe Facility (CEF), haar programma voor de financiering van infrastructuurprojecten in de energie-, transport- en telecommunicatiesector, heeft Europa al 3 subsidies toegekend aan het project, voor een totaalbedrag van bijna 1 miljard euro: 176 miljoen euro voor de periode 2007-2013, 539 miljoen euro voor de periode 2014-2020 (CEF 1) en 276 miljoen euro voor de periode 2021-2027 (CEF 2).

Komende herfst zullen de Seine-Schelde EESV-partners een nieuwe subsidieaanvraag indienen in het kader van de 3e oproep voor CEF 2-projecten, voor de periode 2024-2027. Voortzetting van de Europese financiële steun is meer dan ooit noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle ontwikkelingswerkzaamheden die nodig zijn om de Seine-Schelde in België en Frankrijk in gebruik te nemen, worden voltooid binnen de termijnen die zijn vastgesteld in het uitvoeringsbesluit dat de Europese Commissie in 2019 heeft aangenomen.

Seine-Schelde, een belangrijk netwerk voor de Europese binnenwateren

Dankzij de modernisering en het herstel van de bestaande kanalen en de bouw van een nieuwe 107 km lange waterwegverbinding – het Kanaal Seine-Noord-Europa (CSNE) – tussen de bekkens van de Seine en de Schelde, zal Seine-Schelde tegen 2030 het belangrijkste netwerk voor breedspoor binnenvaart in Europa zijn, met 1.100 km bevaarbare waterwegen die geschikt zijn voor schepen die tot 4.400 ton goederen vervoeren (het equivalent van 220 vrachtwagens).

Seine-Schelde, een echte economische long en een factor van cohesie tussen regio’s, draagt rechtstreeks bij tot het behalen van de doelstellingen voor het koolstofvrij maken van het vervoer die zijn vastgelegd in het Europese Groene Pact. Het verbindt 5 zeehavens, 60 binnenhavens, 90 jachthavens en 360 gemeenschappen in de buurt van de waterweg. Het zal een gebied van 40 miljoen inwoners bedienen, tussen Frankrijk, België en Nederland.

[1] Het EESV Seine-Schelde verenigt de 4 operatoren van het project, alle waterwegbelanghebbenden in België en Frankrijk: Voies navigables de France, Société du Canal Seine-Nord Europe, Service public de Wallonie en De Vlaamse Waterweg nv. Het EEIG coördineert de operationele implementatie van het netwerk.