FRANKRIJK

Het project Bray-Nogent (Seinebekken) van algemeen belang verklaard

Het project om de rivierverbinding tussen Bray-sur-Seine en Nogent-sur-Seine op een groot gabarit te brengen, is bij decreet van de Raad van State van 22 juli 2022 van algemeen belang verklaard, nadat de onderzoekscommissie in april 2021 een gunstig advies zonder voorbehoud had uitgebracht.

Dit is een belangrijke stap voor dit project, dat wordt gesteund door Voies navigables de France en een integrerend deel uitmaakt van het netwerk van grote waterwegen Seine-Schelde. De operatie bestaat erin dit 28,5 kilometer lange deel van het Seine-bekken (ten zuidoosten van Parijs) op het Europese Va-profiel te brengen, zodat schepen tot 2.500 ton kunnen passeren (tegenover een maximum van 650 ton nu).

Het project beoogt aldus tegemoet te komen aan de behoefte aan duurzaamheid van het waterwegtransport in de betrokken sector en aan de noodzaak om het vervoer over de binnenwateren te ontwikkelen, dat 5 maal minder CO2 uitstoot en 4 maal minder energie verbruikt (per vervoerde ton) dan het wegvervoer. Het moet de modal shift versterken en de regionale economische ontwikkeling bevorderen door de gebieden waar het doorheen loopt te voorzien van een eersteklas waterweginfrastructuur die de diensten kan bieden die zij nodig hebben.

Concreet bestaat het project met name uit :

– Verdieping van de vaargeul over ongeveer 19,25 km tot 3,20 m waterdiepte

– Aanleg van een nieuw kanaal op groot gabarit van ongeveer 9,20 km

– Vernieuwbouw van de sluis van Jaulnes en bouw van de sluis van Courceroy

– Uitvoering van landschaps- en milieuverbeteringen (waaronder 30 km heringerichte oevers)

– Herstel van de verkeersroutes (4 verkeersbruggen en 1 spoorwegbrug) en zachte paden

De kosten van het project (inclusief studies, werkzaamheden en aankoop van gronden) worden geraamd op 343 miljoen euro2018. Naast de bijdrage van de Franse staat krijgt het project financiële steun van de Europese Unie (in het kader van het project Seine-Schelde) en van de Franse territoriale overheden (regio’s Ile de France en Grand-Est, departementen Aube en Seine et Marne).

Na deze essentiële fase moet het project nog worden verfijnd, in overleg met de belanghebbenden in het gebied. De volgende stap is het verkrijgen van de gecombineerde milieuvergunning (naar verwachting in 2025), voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.