FRANKRIJK

Het Kanaal Seine-Noord-Europa ? daar gaan we !

Ter gelegenheid van de 5e verjaardag van de actie “Ja tegen het kanaal” die in september 2017 in Péronne (Somme) door volksvertegenwoordigers en economische actoren werd gelanceerd, zijn de Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) en de projectpartners op 15 september 2022 in Amiens (Somme) bijeengekomen om de geboekte vooruitgang en de uitdagingen (zowel op technisch, menselijk, economisch en milieugebied) te bespreken en om van het Kanaal Seine-Noord-Europa, de toekomstige centrale schakel (107 km) van de grensoverschrijdende waterwegverbinding Seine-Schelde, een collectief succes te maken.

Fotocredit: CRSomme CBAZIN

In vijf jaar tijd is het kanaal (met een geraamde kostprijs van 5 miljard euro) overgegaan van de projectfase naar een steeds concretere realiteit in de gebieden, waardoor een dynamiek is ontstaan waarbij al bijna 500 mensen zijn gemobiliseerd. Er zijn verschillende fundamentele stappen gezet:

 – zijn financiering is bevestigd.  Als eerste financiële partner heeft de Europese Unie in haar uitvoeringsbesluit van 27 juni 2019 haar verbintenis bevestigd (2,1 miljard euro subsidie van het Europees interconnectiemechanisme voor het grensoverschrijdende netwerk Seine-Schelde), die wordt uitgevoerd door de partners van het EESV Seine-Schelde. De staat (1,1 miljard euro) en de lokale overheden (eveneens 1,1 miljard euro, bijgedragen door de regio’s Hauts-de-France en Ile-de-France en de departementen Nord, Oise, Pas-de-Calais en Somme) hebben zich eveneens verbonden in een financieringsovereenkomst die op 22 november 2019 in Nesle (Pas-de-Calais) is ondertekend;

 De gedetailleerde studies zijn uitgevoerd in het kader van een breed overlegproces, waardoor de definitieve omvang van de installaties kon worden bepaald, de voorwaarden voor de aanvaarding ervan op het terrein konden worden gecreëerd en de voorwaarden voor de uitvoering ervan konden worden vastgesteld;

 -de grondprocedures zijn grotendeels uitgevoerd in een geest van respect voor de eigenaars en bewoners en met systematische voorkeur voor minnelijke schikkingen

 – de compenserende milieuontwikkeling is begonnen (meer dan 10.000 bomen geplant) en zijn aan het versnellen (165 hectare wetlandherstel en bebossingsconversie van de meer dan 1.100 hectare die gepland zijn), met als uiteindelijke ambitie een toename van de biodiversiteit;

 -de milieuvergunning voor sector 1 (18 km van Compiègne tot Passel in het departement Oise) is op 8 april 2021 verkregen, waarmee het groen licht is gegeven voor de start van de voorbereidende werkzaamheden. De procedures voor de sectoren 2, 3 en 4 (89 km van Passel tot Aubencheul-au-Bac in het noorden) zijn dit jaar van start gegaan, met als doel in maart 2024 een vergunning te krijgen.

 In 2022 worden in sector 1 de twee kades van Ribécourt en Pimprez voltooid en zijn de eerste grote werken gestart: aanleg van een nieuwe weg in Pimprez en 3 nieuwe bruggen op de RD 66, verlegging van de Oise, bouw van twee hydraulische constructies (stuw en sifon). In 2023 volgen de werkzaamheden aan de sluis van Montmacq en in 2024 de grondwerkzaamheden aan het kanaal. De werkzaamheden in de sectoren 2, 3 en 4 beginnen in 2024-2025. Over de hele lengte van het kanaal wordt volop gewerkt tot 2030, wanneer het hele Seine-Scheldenetwerk in gebruik wordt genomen.

 Ga voor meer informatie naar

– Persmap Seine-Noord Europa Kanaal : https://www.canal-seine-nord-europe.fr/medias

– Nieuwe website : www.canal-seine-nord-europe.fr

Fotocredit : Mégacité Amiens@Lachant Michael hdf