VLAANDEREN

Plechtige opening van de Leiewerken in Harelbeke, op 11 januari 2020

Na vijf jaar intensieve werkzaamheden, waarbij ook de stad Harelbeke en andere lokale actoren betrokken waren, zijn de Leie en de directe omgeving nu volledig vernieuwd.

Met de realisatie van dit project, dat integraal deel uitmaakt van het Europese Seine-Scheldeproject, wil de Vlaamse Regering van de binnenvaart een nog beter alternatief maken voor het goederentransport over de weg. Op termijn zullen schepen van 4500 ton en met drie niveaus van containers via de Leie tussen de Seine en de Schelde kunnen varen.

In Harelbeke werden heel wat aanpassingen gerealiseerd om de rivier voor deze grote schepen bevaarbaar te maken en om de Leie een centrale plaats te geven in de stad Harelbeke, dankzij een stadsrenovatieproject dat de naam “h∩aqua” kreeg.

“Vlaanderen investeerde zo’n 100 miljoen euro in Harelbeke. Met de bouw van de nieuwe sluis zetten we onze ambitie om de binnenvaart voor ondernemingen nog aantrekkelijker te maken, kracht bij. Behalve in de sluis en de aanpassing van de rivier werd ook geïnvesteerd in de levenskwaliteit en het milieu. Daarom zijn we zo trots dat we dit resultaat nu officieel kunnen inwijden, met de stad, Jan De Nul nv, Herbosch-Kiere nv, ENGIE Fabricom nv en Aelterman bvba,” verklaarde Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder bij De Vlaamse Waterweg nv.