VLAANDEREN

Steenbruggebrug op het kanaal Gent-Oostende: einde van de ontwerpfase en start van het openbaar onderzoek in januari 2023

Sinds oktober 2019 werkt De Vlaamse Waterweg nv, de Vlaamse partner van het EESV Seine-Schelde, aan een voorontwerp voor de renovatie van de beweegbare brug in Steenbrugge, gelegen tussen Brugge en Oostkamp (Vlaanderen).  De bestaande brug, die in slechte staat verkeert, zal worden vervangen door een nieuwe brug die voldoet aan de behoeften van de binnenvaart en het wegverkeer in de regio. De nieuwe brug zal 7 meter hoog zijn en de doorvaart van 3-laags containerschepen mogelijk maken. Bovendien wordt de bestaande bocht in het kanaal Gent-Oostende rechtgetrokken, zodat schepen bij lage snelheid geen moeilijke manoeuvres meer hoeven uit te voeren. Ook komt er ruimte vrij voor fauna en flora.

De ontwerpfase is nu voltooid en er is een aanvraag voor een milieuvergunning ingediend, hetgeen een openbaar onderzoek impliceert. Dit openbaar onderzoek, dat op 24 januari 2023 is begonnen en tot 22 februari 2023 zal duren, gaat over de definitieve plannen voor het project.

De werkzaamheden aan Steenbruggebrug en omgeving zullen in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase duurt ongeveer een jaar vanaf medio 2023 en omvat voorbereidende werkzaamheden zonder grote gevolgen voor het milieu, zoals het uitgraven van een deel van het nieuwe kanaal en de bouw van de nieuwe kademuren. Fase 2 begint ten vroegste medio 2024 en omvat alle andere werkzaamheden. Zodra de huidige brug is afgebroken en de werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn begonnen, zal er gedurende anderhalf jaar geen verkeer mogelijk zijn tussen beide oevers. Om de gevolgen voor de omwonenden te beperken, zal een voetgangers- en fietsersbrug (momenteel in aanbouw) de doorgang voor voetgangers en fietsers mogelijk maken.

De nieuwe Steenbruggebrug en de bocht in het kanaal Gent-Oostende vormen een integraal onderdeel van het Europese Seine-Schelde netwerk. De operatie, medegefinancierd door de Europese Unie, het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Brugge en de gemeente Oostkamp, is dus een toekomstgerichte investering voor de binnenvaart in Europa.

Fotocredit @ DVW