VLAANDEREN

Officiële ondertekening intentieverklaring Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES)

Op dinsdag 30 augustus werd het nieuwe Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES) officieel gelanceerd in Zulte (Vlaaderen). Met het ondertekenen van een intentieverklaring gaven de eerste 16 partners de aftrap voor dit netwerk dat het gebruik van de waterweg binnen het werkingsgebied van Seine Schelde Vlaanderen wil stimuleren.

Hierdoor wordt de verkeersdrukte sterk gereduceerd wat hand in hand gaat met meer veiligheid, een schoner milieu én economische groei. Hoewel het Seine-Schelde project nog niet is afgerond, zien we nu al een positieve groei in de binnenvaart”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het goederentransport over onze Vlaamse waterwegen stijgt jaar na jaar doordat steeds meer bedrijven deze duurzame optie verkiezen boven 100% wegtransport”.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. (Vlaams rivierbeheerder en lid van het EESV Seine-Schelde) vertelt Het werkgebied en de ambities van het Seine Scheldeproject maken dat tal van besturen en economische partners betrokken en geïnformeerd dienen te worden”. Leden van het netwerk hebben namelijk ervaring en kennis vanuit de bedrijfswereld, brengen behoeften, knelpunten en vragen aan en zetten projecten op binnen hun eigen werking. Dit alles met als doel het gebruik van de waterwegen binnen het werkingsgebied van het Seine Schelde project te stimuleren.

Uit gesprekken met verschillende partners bleek dat een netwerk een wezenlijke impact kan hebben op de economische ontwikkeling van de waterwegen in deze regio.

Lees het volledige persbericht van De Vlaamse Waterweg : 20220830 – persbericht lancering netwerk eNES