FRANKRIJK

De IGC Seine-Schelde en Europese vertegenwoordigers bezoeken het Seinebekken op 31 mei 2022

Op 31 mei jl. is de Intergouvernementele Commissie (IGC) Seine-Schelde bijeengekomen in de Grande Arche de la Défense (Hauts de Seine), in de gebouwen van het Franse Ministerie voor Ecologische en Solidaire Transitie. Deze trimestriële bijeenkomst werd gehouden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Europese instellingen, met name de coördinator van de corridor Noordzee – Middellandse Zee Péter Balàzs, vertegenwoordigers van de Europese Commissie (DG MOVE) en het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu (CINEA).

In zijn inleidende toespraak bevestigde de heer Balàzs zijn steun aan het Seine-Scheldeproject en belichtte hij de voortgang ervan, die door elk van de leden (Voies Navigables de France, Société du Canal Seine-Nord Europe, Service Public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg nv) in de verschillende gebieden (stroomgebieden van Seine en Oise, Nord Pas-de-Calais, Vlaanderen, Wallonië) in detail werd toegelicht. Hij bedankte de leden voor hun inzet en herinnerde de noodzaak om de gestelde navigatiedoelstellingen in de roadmap van het project – het op 27 juni 2019 aangenomen Uitvoeringsbesluit – te handhaven.

Op de loopbrug van de stuwdam van Méricourt (Yvelines) – 31 mei 2022

Vervolgens vond een uitwisseling plaats over de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen: de vertegenwoordiger van DG MOVE, Hugues Van Honacker, herinnerde dat de overgang naar zero-emissie vaartuigen één van de drie hoofdlijnen is van het NAIADES III-plan (2021-2027) en dat het Uitvoeringsbesluit stelt dat een implementatieplan voor alternatieve brandstoffen tegen december 2022 voorgelegd dient te worden. Tenslotte presenteerde de Nederlandse journalist Oscar Garschagen, die voor de gelegenheid was uitgenodigd, zijn boek “Van de Schelde tot de Seine”, dat momenteel wordt geschreven en dat tot doel heeft het grote publiek te informeren over het project en de toekomst van de binnenwateren in Europa.

Op de brug van de stuwdam van Coudray (Essonne) – 1 juni 2022