EESV

Seine-Schelde Een versterkte dynamiek in 2022

Dit jaar heeft het netwerk Seine-Schelde, dat het hoogtepunt was van de editie 2022 van Riverdating, een essentiële stap gezet: de ondertekening van een nieuwe financieringsovereenkomst met de Europese Commissie, voor een bedrag van 276 miljoen euro.

 “Deze hernieuwde steun is een teken van vertrouwen waar we trots op zijn en toont de kracht aan van het collectieve werk dat sinds 2010 is verricht rond gedeelde ambities”, aldus Marie-Céline Masson, directeur van het EESV Seine-Schelde, het samenwerkingsorgaan dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de totstandkoming van het netwerk. Deze internationale samenwerking van de vier waterwegspelers binnen de groep (Voies Navigables de France, Société du Canal Seine-Nord Europe, Service public de Wallonie en De Vlaamse Waterweg nv) is zowel ongezien als exemplarisch. Er staat echter ook veel op het spel.

Seine-Schelde wordt namelijk het belangrijkste riviertransportnetwerk van Europa: 1.100 km aan waterwegen op groot gabarit die zes Belgische en Franse regio’s verbinden, goed voor een totaal van 40 miljoen inwoners. “Dit grensoverschrijdend, multimodaal, efficiënt en duurzaam vervoersaanbod zal niet alleen meer dan 175.000 banen opleveren,” benadrukt Marie-Céline Masson. “Het zal ook de mobiliteit van goederen en personen bevorderen, de economische ontwikkeling stimuleren en bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de Europese Green Deal inzake het koolstofvrij maken van de economie.”

Het netwerk breidt zich uit

Om het netwerk te voltooien, moet het kanaal Seine-Noord Europa – de ontbrekende schakel tussen het Seine- en het Scheldebekken – worden aangelegd, en moeten verscheidene bestaande waterwegen worden vernieuwd en gemoderniseerd. Deze werven zetten zich voort en de nieuwe Europese financiering zal van onschatbare waarde zijn om alles tot een goed einde te brengen. Het zal bijvoorbeeld worden gebruikt voor de financiering van de voltooiing van de studies over de rivierverbinding op groot gabarit tussen Bray en Nogent, de uitbreiding van de sluis van Quesnoy-sur-Deûle in Frankrijk, de renovatie van het hellend vlak van Ronquières in Wallonië en de modernisering van het kanaal Roeselare-Leie in Vlaanderen. “Het zal ons ook in staat stellen een symbolisch project te voltooien: het kanaal Condé-Pommeroeul opnieuw open stellen voor scheepvaart,” voegt Marie-Céline Masson toe . De heropening in 2023 van deze zes kilometer lange waterweg, die Frankrijk met België verbindt en 30 jaar lang niet meer in gebruik was, zal een mooi voorbeeld zijn van het succes van ons partnerschap en de voordelen van Seine-Schelde!