EESV

De Europese Unie hernieuwt haar belangrijke steun voor het Seine-Scheldenetwerk

Bij de opening van de Connecting Europe Days in Lyon op 29 juni heeft de Europese Commissie aangekondigd dat in het kader van de eerste oproep tot projectvoorstellen onder de Connecting Europe Facility (CEF) voor de periode 2021-2027 een nieuwe subsidie van 276 miljoen euro zal worden toegekend aan het binnenvaartnetwerk Seine-Schelde, als vervolg op de eerste twee subsidies toegekend voor de perioden 2007-2013 (176 miljoen euro) en 2014-2020 (539 miljoen euro).

Geboren uit een nooit eerder geziene Frans-Belgische samenwerking en in maart 2010 opgericht om de uitvoering van het netwerk te coördineren, wil het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) Seine-Schelde[1], geleid door Marie-Céline Masson, regionaal directeur van VNF Nord-Pas de Calais, de Europese Commissie danken voor haar hernieuwde en uitzonderlijke steun. Dit is een zeer krachtig signaal ten gunste van een investering in de toekomst (door de partners begroot op 10,5 miljard euro in totaal ) voor de mobiliteit van goederen en personen, de economische ontwikkeling en de ecologische transitie van de regio’s.

Overeenkomstig het op 27 juni 2019 door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringsbesluit wordt Seine-Schelde tussen nu en 2030 stelselmatig uitgevoerd door middel van de modernisering en regeneratie van het bestaande binnenvaartnetwerk en de aanleg van een nieuwe waterwegverbinding van 107 km – het Kanaal Seine-Noord-Europa (CSNE) – tussen de stroomgebieden van de Seine en de Schelde. Deze derde Europese subsidie zal met name dienen voor de financiering van :

  • de voltooiing van de werkzaamheden aan de sluizen (Méricourt) en stuwen (Beaulieu, Suresnes, Port-Mort, Poses) in het stroomgebied van de Seine;
  • de studies voor de ontdubbeling van de sluizen van Fontinettes en de werken voor de heropening van het kanaal Condé-Pommeroeul en het baggeren van de Grensleie in de regio Nord-Pas de Calais;
  • de uitvoering van de werkzaamheden voor de opwaardering van de kanalen Nimy-Blaton-Péronnes en de Samber te Franière, in Wallonië;
  • de voortzetting van de werkzaamheden voor de opwaardering van de Leie en de bouw van bruggen en kaaimuren in Vlaanderen.

Nieuwe projecten zullen door het EESV aan de Europese Commissie worden voorgesteld bij toekomstige oproepen tot projectvoorstellen voor het CEF 2022 en 2023, ter ondersteuning van de uitvoering van het Seine-Scheldeproject, en inzonderheid de aanleg van het Kanaal Seine-Noord-Europa, tijdens de programmeringsperiode 2021-2027.

Met 1.100 km waterwegen op groot gabarit wordt Seine-Schelde het belangrijkste waterwegennetwerk van Europa, geschikt voor schepen die tot 4.400 ton goederen vervoeren (het equivalent van 220 vrachtwagens) in een gebied van 40 miljoen inwoners tussen Frankrijk, België en Nederland. Het zal een nieuw multimodaal, efficiënt en duurzaam vervoersaanbod garanderen door 5 zeehavens, 60 binnenhavens, 90 jachthavens en 360 gemeenten in de nabijheid van de waterweg met elkaar te verbinden. Het zal tijdens en na de bouw meer dan 175.000 banen opleveren. Het project draagt bij tot de modal shift naar de waterweg en bevordert aldus de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal inzake koolstofvrij transport.

[1] Het EESV Seine-Schelde verenigt de vier projectbeheerders, die alle actief zijn in de waterwegsector in Frankrijk en België: Voies navigables de France, Société du Canal Seine-Nord Europe, Service public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg nv