Video Youtube NL
Lancer la video

Nieuws

Het EESV Seine-Schelde bezoekt Komen

Op uitnodiging van de Service public de Wallonie (SPW) hield het EEIG Seine-Schelde op 21 mei zijn maandelijkse vergadering in de gemeente[...]

Voir plus

Conferentie van belanghebbenden van de Alliantie Seine-Schelde in Parijs

Op 14 mei hield de Seine-Schelde Alliantie haar Algemene Vergadering en Stakeholderconferentie in Parijs, aan boord van een schip...

Op 14 mei hield de Seine-Schelde Alliantie haar Algemene Vergadering en Stakeholderconferentie in Parijs, aan boord van een schip dat was[...]

Voir plus

Kanaal Seine-Nord Europe : positief advies na openbaar milieuonderzoek

Het openbaar milieuonderzoek naar de sectoren 2, 3 en 4 van het toekomstige Kanaal Seine-Nord Europe, gelegen tussen Passel (Oise) en[...]

Voir plus
Ons Nieuws

Ambities

DE MOBILITEIT VAN DE TOEKOMST

Seine-Schelde is het grootste waterwegennetwerk van Europa en zal de transportcapaciteit in de gebieden die het doorkruist verdubbelen, en de modal shift naar de waterwegen versnellen.

DE ECONOMISCHE GROEI

Seine-Schelde zal de logistieke en industriële activiteit langs haar 1.100 km bevaarbare waterwegen stimuleren en voor een hogere performantie zorgen van de ondernemingen die gebruik maken van vervoer over de binnenwateren.

DE ECOLOGISCHE TRANSITIE

Seine-Schelde zal zorgen voor miljoenen minder zware vrachtwagens op de weg, ten voordele van waterwegen, de vervoerswijze met de laagste uitstoot broeikasgassen.

Ambities

De kalender

Canal Seine Nord Europe à Mégacité d'Amiens

Het handhavingsbesluit voorziet in :

  • De verbetering van de navigatieomstandigheden op de bovenloop van de Seine, van Nogent tot Parijs, tegen december 2030;
  • de modernisering en verbetering van de navigatieomstandigheden op de benedenloop van de Seine, van Suresnes tot Le Havre, tegen december 2027;
  • wijziging van de breedte van de waterwegen om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken en verbetering van de navigatieomstandigheden op de Oise, van Conflans Sainte-Honorine tot Compiègne (waaronder het project MAGEO), tegen december 2028;
  • de aanleg en ingebruikname van het Kanaal Seine-Noord Europa, van Compiègne tot Auchenbeul-au-Bac, tegen december 2030 ;
  • de wijziging van de breedte van de waterwegen om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken en de scheepvaart te verbeteren op de as Duinkerke-Schelde, tegen october 2027;
  • de heropening en opwaardering van het Kanaal Pommerœul-Condé om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken, tegen december 2023 ;
  • de opwaardering van de ‘Waalse ruggengraat’, van Pommerœul naar Namen, om tegen december 2030 de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken;
  • de opwaardering van de waterwegen en de aanpassing van de structuren (sluizen, bruggen) op de Boven-Schelde, in Vlaanderen en Wallonië, tegen 2030;
  • de opwaardering van de Leie, in Vlaanderen, Wallonië en in Frankrijk, om de doorvaart van schepen met drie lagen containers die mogelijk te maken tegen december 2030;
  • de modernisering van de Vlaamse trajecten van de binnenwateren die in verbinding staan met de Seine-Schelde, tegen december 2024.

Zij maken het netwerk

Ze maken het netwerk

Seine-Schelde op sociale netwerken

«Evolution des travaux de mise au gabarit 3000 tonnes du canal Condé-Pommeroeul entre juillet 2021 (photo du bas) et avril 2023 (photo du haut). (photos prises côté amont de Saint-Aybert)... 😊 📷 #travaux #chantier #condepommeroeul»

Patrick Couplet

«Navigation du GEIE Seine-Escaut sur le chantier Condé-Pommeroeul en présence de Thierry Guimbaud !»

Marie-Céline Masson

«#SeineEscaut : 𝘂𝗻 𝗿𝗲́𝘀𝗲𝗮𝘂 𝗾𝘂𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲́𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲́ ! Le rapport d'activité 2022 du #GEIE#SeineEscaut est paru. Un rapport qui illustre la grande qualité du travail mené, au sein de ce groupement européen d'intérêt économique, par Voies navigables de France, Service public de Wallonie, De Vlaamse Waterweg nv et Société du Canal Seine-Nord Europe.»

Marie-Céline Masson

«Evolution des travaux de mise au gabarit 3000 tonnes du canal Condé-Pommeroeul entre juillet 2021 (photo du bas) et avril 2023 (photo du haut). (photos prises côté amont de Saint-Aybert)... 😊 📷 #travaux #chantier #condepommeroeul»

Patrick Couplet